Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2020

becomingjane
2786 9704 500
Reposted frommiischa miischa viakingavonschabert kingavonschabert

December 30 2019

becomingjane
Reposted frombluuu bluuu viaslodziak slodziak
Sponsored post
feedback2020-admin

December 27 2019

becomingjane
7514 0a90 500
Reposted fromyikes yikes viapannakies pannakies
becomingjane
Reposted fromshakeme shakeme viaholymoly holymoly
becomingjane
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
becomingjane
becomingjane
becomingjane
Koniec roku jest po to, aby zwolnić. Wysypiać się, jeść zdrowe śniadania, przeczytać te wszystkie książki, które wiernie czekają aż po nie sięgniesz. Aby spotykać się z przyjaciółmi, iść na jarmark świąteczny i pić grzane wino. Robić zakupy do południa, kiedy w galeriach nie ma jeszcze tylu ludzi. Oglądać pod kocem filmy i seriale, pić gorącą herbatę i jeść czekoladę. 
W grudniu należy sprawdzić swoją listę ,,do zrobienia" i odznaczyć te punkty, na które nie znalazłaś czasu wcześniej. Pojechać nad morze, pójść na spacer pustą plażą. Wysłać kartki z życzeniami. Iść do teatru lub do kina. Skończyć remont mieszkania. 
Spisać plany na nowy rok i wierzyć, że będzie szczęśliwy. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viapannakies pannakies
becomingjane
2341 853f 500
Reposted fromzciach zciach viapannakies pannakies
becomingjane
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viasilkydreams silkydreams
becomingjane
Charging.
Reposted fromincomperta incomperta viaholymoly holymoly
becomingjane
7675 7bc5
Reposted fromslodziak slodziak viaholymoly holymoly
becomingjane
Reposted fromshakeme shakeme viasilkydreams silkydreams

December 06 2019

becomingjane
8897 060b 500
Witamy w Toruniu
becomingjane
7418 e062
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
becomingjane
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
becomingjane
becomingjane
Reposted frombluuu bluuu viaholymoly holymoly
becomingjane
3349 ef22 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...