Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

becomingjane
Reposted fromFlau Flau viaslodziak slodziak
becomingjane
becomingjane
becomingjane
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak
becomingjane
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaslodziak slodziak
becomingjane
Reposted fromabsolem absolem viawakemeupx wakemeupx
becomingjane
W powietrzu czuć już jesień. Daje nam subtelne znaki, że niebawem możemy się jej spodziewać. Opadłe, żółte liście na chodnikach, drzewa zmieniające swoje kolory, chłodne poranki i wieczory. Wkrótce rozpocznie się moja ulubiona pora roku. Czas zakrytych butów, miękkich swetrów, seriali oglądanych bez wyrzutów sumienia, częstszych wypadów do kina, domowych seansów i świec palonych o zmierzchu. Jesień to leśne spacery, zbieranie grzybów, hektolitry herbaty, rozmowy przy cieście i piękne zdjęcia. Pora roku w której kawa smakuje najlepiej a smutne myśli nazywamy nostalgią. Czas odpoczynku i wyciszenia po intensywnym lecie. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viapannakies pannakies
becomingjane
becomingjane
1214 d7cd 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaholymoly holymoly

August 13 2019

becomingjane
becomingjane
9709 5d8d 500
Reposted fromgubert gubert viairmelin irmelin
becomingjane
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
becomingjane
becomingjane

August 05 2019

becomingjane
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
becomingjane
3044 cc6d 500
Reposted fromonlyman onlyman viaweruskowa weruskowa
becomingjane
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viawakemeupx wakemeupx

August 02 2019

becomingjane
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
becomingjane
becomingjane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl