Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

becomingjane
becomingjane

Jest taki rodzaj kobiet, którym się zawsze zazdrości. Dlatego, że są w świetnym związku, albo świetnie ułożyły sobie życie jako singielki. Dlatego, że mają dobre wykształcenie, albo nie mają wykształcenia, ale bardzo dobrze radzą sobie w sprawach zawodowych. Dlatego, że mają rodziny i skupiły się na dzieciach, albo dlatego, że znalazły pasję i to właśnie w niej się realizują. Dlatego, że trenują i mają wysportowane ciała, albo dlatego, że nic nie trenują, a mimo to mają smukłe, piękne sylwetki. Dlatego, że potrafią zrobić świetny makijaż i wyglądać jak milion dolarów, albo dlatego, że wyglądają cudownie bez makijażu. Dlatego, że mają dookoła siebie tłum ludzi i są uwielbiane, albo dlatego, że kochają samotność i czują się po prostu dobrze same ze sobą. Te kobiety zazwyczaj mają prze*ebane w życiu. One tak naprawdę nie mają więcej niż inni. Wręcz przeciwnie. Te kobiety prawdopodobnie przeszły w życiu przez piekło, dlatego przestały narzekać i skupiły się na łapaniu pięknych chwil i pięknych uczuć. Im tak naprawdę nie zazdrości się tego co mają. Tylko tego jak potrafią to wykorzystać. A potrafią. Bo nauczyły się cieszyć tym, co przynosi im życie. Zbudowały swój świat na pobojowisku. Stworzyły imperium szczęścia, na swojej prywatnej katastrofie. To przeszłość sprawiła, że są silne. I tę siłę wykorzystują, żeby walczyć o każdy piękny dzień.

— Aleksandra Steć
becomingjane
Reposted fromshakeme shakeme viakeithpeligro keithpeligro
becomingjane
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajnna jnna
becomingjane
Reposted fromgruetze gruetze viaaura-lunaris aura-lunaris
becomingjane
8551 884e 500
Reposted fromtoganja toganja viaaura-lunaris aura-lunaris
becomingjane
0317 034c 500

April 17 2018

becomingjane
Reposted fromtwice twice viapanizwasem panizwasem
becomingjane
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaholymoly holymoly

April 16 2018

becomingjane

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11...

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

becomingjane
becomingjane
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viathatwasntadream thatwasntadream
becomingjane
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaoutoflove outoflove

April 12 2018

becomingjane
8731 9ce6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamoai moai
becomingjane
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viajestemdeszczem jestemdeszczem
becomingjane
6939 9280
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
becomingjane
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viabirke birke
becomingjane
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viairmelin irmelin
becomingjane
1756 2e56
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapuszka puszka

April 05 2018

becomingjane
2422 ffd5 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl